Tư vấn xây dựng nội bộ tập đoàn là ngành cốt lõi của MTE từ những năm 2014. Chúng tôi thực hiện vai trò hỗ trợ, tư vấn các công ty

trong tập đoànkết nối với nhà thầu xây dựng để đưa ra các phương án xây dựng, thiết kế nhà xưởng và tư vấn dự toán, phân tích báo

giá, kiểm soát chất lượng công trình.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: