Tầm nhìn:

Mang những giá trị tốt đẹp trong các lĩnh vực: Tự động hóa, nông nghiệp và thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến tay người tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu.

Sứ mệnh:

- Cung cấp các giải pháp đảm bảo cho sự an toàn và phát triển bền vững bằng những gói sản phẩm đơn giản và giá trị; dịch vụ chất lượng, thuận tiện.

- Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, nơi mỗi thành viên tìm thấy cơ hội phát triển và thành đạt trong sự nghiệp.

Giá trị cốt lõi:

- Hướng tới khách hàng: Coi khách hàng là trọng tâm

- Xây dựng niềm tin: Minh bạch, phát triển bền vững

- Đổi mới sáng tạo: Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiện đại 

- Văn hóa doanh nghiệp: Đoàn kết – Chân thành – Chia sẻ - Học hỏi & trách nhiệm với cộng đồng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: